Hur kan vi samarbeta

Genom andra organisationer

Jag anser att det är bra för kunderna att det finns en tredje part, speciellt om det inom Lorensbergs Organisationskonsulter ABuppdraget skulle behövas fler kompetenser eller helt enkelt fler konsulter. Jag är mycket stolt över det nära samarbetet med Lorensbergs Organisationskonsulter  AB och med Talarforum i Skandinavien AB. Det nyaste samarbetet är med Outcome Consulting.

 Enstaka uppdrag – eller långvarig relation

Gärna både och. Ett längre samarbete börjar ofta med en enstaka åtgärd, sedan kan det Swedish broker for Speakersleda till flera uppdrag i en längre relation. Att arbeta med kulturen och relationerna i en arbetsgrupp kan ta tid. Att lyssna på ett inspirationsföredrag tar bara någon timma. Ett samarbete med mig kan börja med ett föredrag och sluta med flera års samarbete.
Alla uppdrag välkomnas.

Metoder

Beate Bjelke erbjuder utbildningar, workshops, föredrag, coaching. Jag arbetar facilitativt, det vill saga att underlätta lärprocesser och involvera deltagarna.

 Workshops

Effekten av en satsning blir så mycket större när alla får möjlighet att inte bara lyssna och se, utan också göra. Därför använder BB denna arbetsform så ofta det är möjligt. I en workshop efterfrågas och används deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Man kan använda arbetsformen till olika saker; att analysera, identifiera, initiera, planera, besluta. Och i utbildningssammanhang använder man den till lärande, till att öppna för förändring och till att skapa medvetande/insikt.

 Föredrag

Inspirerande föredrag har också ett värde. Speciellt om åhörarna får tillfälle att ”bubbla”, dvs snabbt diskutera med grannen hur detta berör en själv och vad det innebär i den egna verkligheten.

 Utbildningar

Kunde lika gärna heta ”träningar”. Med de ämnen som BB arbetar med, räcker det inte med intellektuell kunskap. För att ändra beteende behöver man engagera hela människan. Om man skulle likna en människa med en avokado, kan man säga att

Photo: Kristina (https://www.flickr.com/photos/threelayercake/)avokadons skal motsvarar beteende
det mjuka”köttet” inuti motsvarar kunskaper, färdigheter, känslor
kärnan innerst inne motsvarar värderingar

Jag arbetar med alla dessa delar av en människa.

 Coaching

Jag är certifierad coach. Renodlad coaching är ett åtagande över tid.
Arbetsformen ger mycket till den som blir coachad – inte minst EMCCsjälvkännedom och klarhet i vad man vill.
Först bör man träffas ansikte mot ansikte, men det är  också möjligt att genomföra en del coaching t.ex. över Skype.

I mina workshops, utbildningar och även föredrag, växlar jag mellan olika metoder – ofta vid samma tillfälle. Pedagogiska metoder som används är: Diskussioner, rollspel, reflektion, träning och övningssituationer med videoupptagning, feedback med tydliga slutsatser.