Vad kan ni få hjälp med

Utbildning/Workshops – Föredrag – Coaching/Bollplank

Över hela världen varierar människors förutsättningar, men deras behov är de samma över allt. De stora utmaningar som världen har i dag, behöver lösas i samarbete – ett samarbete som alstrar mer engagemang, kompetens och vilja att förbättra.
Jag bistår med kunskap, inspiration, metoder och träning i olika 
aspekt av samarbete – så man kan samarbeta på bästa möjliga sätt och fokus riktas mot de problem som skall lösas. Jag praktiserar själv detta samarbete i sättet jag utför mina uppdrag.

Utbildning/
Workshops

Föredrag

Coaching/
Bollplank

Ledarskap
Att kommunicera så att medarbetarnas initiativ, engagemang och energi växer
Att arbeta med grupper på olika platser
Värderingar och identitet
Grupp-/team- utveckling
Mötesteknik/facilitering
Självledarskap
Att leda förändring
Kommunikation
Bemötande – för den som är ansiktet utåt
Presentationsteknik – för alla som redovisar, säljer, inspirerar, undervisar
Interkulturellt samarbete – för alla som arbetar med kunder och kollegor från andra kulturer
Personlig utveckling
Effektivitetens ABC
Styrkebaserad Effektivitet
Stresshantering
Att hantera känslor på jobbet

Föredrag

Ämnen

Jag skapar föredragen på begäran inom ämnen ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Genom åren har det blivit många olika, till exempel:

  • ”Personlig Effektivitet”
  • ”Turbulent, trygg och tillfreds? Jag, han och hon i förändringstider”
  • ”Motivation och mod – hur gör jag för att hinna, kunna och känna arbetsglädje?”
  • ”Kommunikationsstilar – Hör du vad jag säger? Effekten av hur jag gör – och vem som hör”
  • ”En perfekt framtid?”
  • ”Du är budskapet”
  • ”Taking care of your customer”
  • ”Att arbeta i team”

Coaching/BollplankEMCC

Renodlad coaching är en process som tar tid, det kräver ett åtagande. Klienten har alltid ett mål – eller vi tar reda på det tillsammans. Det kan röra olika områden (jobb, karriär, privat), det kan vara en fråga, en svår situation – eller ett beslut. Jag hjälper klienten att hitta sina svar.

Bollplank för ledare
 Man kan också få ett ”bollplanksabonnemang” – möjlighet att dryfta små och stora frågor kring sin roll som ledare, eller frågor om personal eller verksamhetsutveckling.