Var kan vi samarbeta

Med utgångspunkt i Sverige, Göteborgsområdet, kommer jag till er. Kombinationen av virtuell kommunikation och ansikte mot ansikte, ger maximal effekt och skonar miljön.

Jag har arbetat i 12 länder över hela världen, Jag arbetar på svenska, engelska, norska och danska och förstår tyska och franska.

Wherever