Vem är Beate Bjelke

Vem är det ni möter – vem är Beate BjelkePortrett Beate Bjelke?

Jag är en mycket erfaren konsult som inspirerar och faciliterar som utbildare, talare och coach.

Det egna konsultbolaget, Team Training International AB ger utgångspunkt för arbete över hela världen. Kunderna är (oftast) andra konsultbolag och slutkunden är allt från stora, internationella koncerner till enskilda individer. Karriären startade i Norge efter utbildning på Universitetet i Oslo (B.A. i religionshistoria, pedagogik och engelska). Först hos Hartmark-IRAS, som konsult och utbildare, därnäst hos hos TMI – Time Manager International, Danmark. Mitt huvudansvar var först den så kallade ”charmkursen” för SAS. Jag blev produktchef och ansvarig för att träna andra konsulter över hela världen i denna utbildning.Under tiden med TMI fick jag konsultutbildning och lärde mig de övriga ledarskapsutbildningarna som utvecklades där.

Jag flyttade till Sverige i 1985 och1990 startade jag det egna bolaget. Har sedan dess arbetat som underkonsult till flera konsult-/utbildnings bolag: Informator, Communicate i Mölndal, Lexicon.

Lorensbergs_ds_rgbDe 2 viktigaste samarbetspartners i dag är Lorensbergs Organisationskonsulter AB och Talarforum i Skandinavien AB. Jag arbetar på svenska, engelska, norska och danska.

talarforumUnder hela min karriär har jag naturligtvis lärt mig nya ämnen och färdigheter; presentationsteknik, coaching, stress hantering, interkultur, att leda förändringar, ”Self Leadership”, att arbeta virtuellt – och, inte minst; att facilitera lärande. Alla dessa ämnen är avgörande för ledarskap.
Nu är mitt huvudfokus ledarskap och coaching. Jag ser ett stort behov av det man kan kalla ”Participative Leadership”. Det är ett set värderingar och färdigheter som, när de praktiseras, ger utrymme för kunniga medarbetare att vara engagerade samtidigt som man inte lämnar dem utan ledarskap. Begär gärna mer information om detta under fliken ”Kontakt”

Jag brinner för effektivitet – personlig effektivitet, ledarskapseffektivitet och kommunikationseffektivitet. Jag påstår att effektivitet är respekt – att det är miljövänligt, vackert och roligt!

 Några siffror:

33 år som internationell, heltids- utbildare/konsult
i 13 länder
10 år
som utbildare av andra konsulter
Hållit serviceutbildning för 7000 deltagare på 80 talet
Tränat nästan 2000 personer i Presentationsteknik
Har gett fler än 100 utbildningar i personlig effektivitet (de senaste 5 åren)
Har genomfört 192 uppdrag genom Talarforum i Skandinavien AB
Översatt – inte språkligt, utan kulturellt, en utbildning till 10 andra länder/kulturer
Utbildat i 20 år genom Lexicon, Informator och Communicate i Mölndal
37 ledarskapsutbildningar genom Lorensbergs (senaste 2 åren)
Jag coachar 24/7/365

Jag har erfarenhet av att arbeta med:
Organisationer, företag, myndigheter, nätverk, föreningar och enskilda individer i så gott som alla branscher. Jag är mån om mina kunders förtroende. Därför hittar ni inga referenser här, utan får dem på begäran (se Kontakt-fliken).